Календар на събитията  

Контакти

Календар и събития

 

Общински институт
"Старинен Пловдив"

ул. "Константин Стоилов" 50,

Пловдив 4000

Fax:      +359 (0) 32 62 71 32
E-mail:   stargrad@oldplovdiv.com

w w w. o l d p l o v d i v. c o m

 

Заявки за екскурзоводи:

info@oldplovdiv.com

+359 (0) 876 192 700

 +359 (0) 32 62 70 82
 


Заявки за организиране на културни мероприятия:

events@oldplovdiv.com

+359 (0) 876 536 222
 

 

Запитване