Работно време през месец Септември

УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 05.09.2016, 06.09.2016,

22.09.2016, 23.09.2016,

ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: РИМСКИ СТАДИОН, АНТИЧЕН ТЕАТЪР,

МАЛКА БАЗИЛИКА, БАЛАБАНОВА КЪЩА, КЪЩА “СТАМБОЛЯН” И ГАЛЕРИЯ „ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ“.

-----------------------------------

DEAR VISITORS, WE KINDLY INFORM YOU THAT

ON 05.09.2016, 06.09.2016, 22.09.2016, 23.09.2016,

THE FOLLOWING SITES WILL BE OPEN: ROMAN STADIUM, ANCIENT THEATRE, SMALL BASILICA, BALABANOVA HOUSE, STAMBOLYAN HOUSE

AND ZLATYU BOYADZHIEV GALLERY.

                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини