Културни събития, Античен театър - юли, август 2017

03.07.2017 г. Концерт на PLACEBO част от музикалния форум Sounds of the Ages 2017, „Лакриц“ ЕООД

06.07.2017 г. Мюзикъл „Дон Кихот - Минкус“, ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

08.07.2017 г. Оперен спектакъл „ЧИКАГО - Еб, Кандър, Фос ", ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

15.07.2017 г. Оперен спектакъл „Силата на съдбата“ - международна копродукция премиера, ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

18.07.2017 г. Откриване на Световното първенство по гребане за младежи и девойки до 23 г., Сдружение „Организационен комитет Гребане“

21.07.2017 г. Оперен спектакъл „Турандот“, ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

23.07.2017 г. Концерт „Стративариус“, ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

26.07.2017 г. VIVA L'OPERETTA , ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

29.07.2017 г. Оперен спектакъл „Аида“, ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

01-06.08.2017 г. ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

23.08.2017 г. Мюзикъл „ЧОВЕКЪТ ОТ ЛА МАНЧА - Дейл Васерман, Мич Лей и Джо Дариън“, ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

29.08.2017 г. Оперен спектакъл „Силата на съдбата“, ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ПЛОВДИВ

*Забележка: Програмата може да претърпи промени.

--------------------------------------------------

03.07.2017 Concert of PLACEBO - part of the music forum Sounds of the Ages 2017, LAKRITS Ltd.

06.07.2017 The Musical DON QUIXOTE - Minkus , STATE OPERA - Plovdiv

08.07.2017 Opera performance CHICAGO - Ebb, Kander, Fosse , STATE OPERA - Plovdiv

15.07.2017 Opera performance The Force of Destiny - an international co-production premiere, STATE OPERA - Plovdiv

18.07.2017 Opening of the World Rowing Championship for boys and girls to 23, Association Rowing Organizing Committee

21.07.2017 Opera performance Turandot, STATE OPERA - Plovdiv

23.07.2017 Concert Stradivarius , STATE OPERA - Plovdiv

26.07.2017 VIVA L'OPERETTA , STATE OPERA - Plovdiv

29.07.2017 Opera performance Aida, STATE OPERA - Plovdiv

01-06.08.2017 Folk Festival

23.08.2017 MAN OF LA MANCHA - Dale Wasserman, Joe Darion and Mitch Leigh , STATE OPERA - Plovdiv

29.08.2017 Opera performance Force of Destiny, STATE OPERA - Plovdiv

                Share on facebook

Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини