ОИ "Старинен Пловдив" търси кандидат за длъжността ЕКСКУРЗОВОД

ОИ "Старинен Пловдив" търси кандидат за длъжността ЕКСКУРЗОВОД

Основни длъжностни задължения:

• Осъществява екскурзоводско обслужване на индивидуални и организирани групи посетители в обектите на ОИ“Старинен Пловдив“ като изнася информационни беседи

• Осъществява екскурзоводско обслужване при организиран пешеходен тур по предварително определен маршрут и изнася беседа за включените в маршрута забележителности

• Оформя разплащателни документи, свързани с посещенията на туристите в обектите за посещение /отчита приходи от входни такси, екскурзоводски беседи, продажба на сувенири/

• Участва в организацията на събития с културен характер

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето:

• Закон за туризма и подзаконови нормативни актове

• Закон за културното наследство и подзаконови нормативни актове

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше по специалности от професионално направление „Туризъм” или хуманитарен профил с придобита квалификация по професия Екскурзовод;

• Езикови познания – владеене на английски и втори чужд език (немски с предимство), трети чужд език е предимство;

• Компютърна грамотност – умение за работа с MS Office пакет, интернет приложения.

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография по европейски образец с актуална снимка

• Мотивационно писмо

• Документи за завършено образование и допълнителни квалификации

• Документи за трудов стаж

Документи се приемат:

• Онлайн или на адрес: гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 50, стая „Административна служба”, от 10.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на документи: 05.08.2017 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

                Share on facebook

Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини