Балабановата къща - изцяло достъпна за хора със специални двигателни потребности

Балабановата къща - изцяло достъпна за хора със специални двигателни потребности

ОИ „Старинен Пловдив“ с гордост обявява, че приключи изпълнението на втория проект към АХУ за „Приспособяване на вътрешната среда на Балабанова къща чрез адаптиране на санитарен възел за нуждите на хора с опорно-двигателни увреждания“. Приключването на този етап е надграждане на резултатите, постигнати с реализацията на предишния проект от 2016 г., а именно „Изграждане на достъпна среда за хора с опорно – двигателни увреждания в Балабановата къща“

Институтът вече гледа напред към изпълнението на нови проекти, които да създават допълнителни условия за социалната и културна интеграция на хората с опорно-двигателни потребности, за да могат да те бъдат пълноценни ползватели на все повече културно-историческия обекти като емблематичната къща в сърцето на Стария град.                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини