„НЕПОЗНАТИЯТ И НЕРАЗПОЗНАТИЯТ АНАСТАС ИШИРИКОВ“

  В навечерието на 24 май – Ден на славянската писменост и култура и по повод 150-годишнината от рождението на Анастас Ишириков, ОИ „Старинен Пловдив“ организира представяне на книгата на Пело Михайлов „НЕПОЗНАТИЯТ И НЕРАЗПОЗНАТИЯТ АНАСТАС ИШИРИКОВ“.

 Тя разказва за живота, обществената и научната дейност на професора по география Анастас Иширков (1868–1937) и е продължение на книгата „Страници за професор Анастас Иширков“ (2008) на същия автор.  Книгата се издава с финансовата подкрепа на Земеделска кооперация „Нива - 93“ в с. Професор Иширково.


 В първа глава „Непознатият Иширков“ се разказва за участието му в излета на малка компания, водена от основателя на българския туризъм Алеко Константинов, до Черни връх през 1894 година. Анастас Иширков прави паметната фотография на другите излетници и поради това е останал непознат за историята. 

 Във втора глава „Неразпознатият Иширков“ са разгледани снимки от „Архивът Гипсън“. Това са фотографии, правени от археолога Богдан Филов от 16.XII.1912 до 26.IV.1913 г. в Македония и Тракия. Неотлъчно до него е проф. Анастас Иширков, който е заснет върху поне 18 от снимките. Той обаче е останал неразпознат от художника-фотограф Иво Хаджимишев и от историците, помогнали за идентификацията на заснетите обекти. 

 Книгата и нейния автор ще представи проф. д-р Живко Гешев, доайен сред преподавателите от катедра "Туризъм" при Аграрен университет - Пловдив.

 Проявите, свързани със 150-годишнината на професор Анастас Иширков ще продължат и през септември.  От 11 до 28 септември Българското географско дружество и Народната библиотека "Иван Вазов" ще представят във фоайето на 2. етаж изложба от 20 табла, създадени от БГД и посветени на живота и професионалната дейност на Иширков, както и негови книги, притежание на пловдивската библиотека.

 

16 май 2018, сряда

18:00 ч.

Малката базилика,

Бул. „Княгина Мария-Луиза“ № 31 А                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини