Old Town New Face - Участвай и спечели!

Новото лице на Стария Пловдив е… твоето!

Включи се в селфи конкурса ни на тема „Новото лице на Стария Пловдив“ и твоята усмивка може да влезе в историята! От днес, та чак до 15 септември ще раздаваме по цели 4 награди седмично! Какво трябва да направиш:

1. Направи си селфи на фона на забележителност в Стария град.

2. Качи снимката с хаштаг #oldplovdivnewface.

3. Отбележи на снимката или тагни в описанието официалната ни страница @Празници на Стария град.

4. Бъди оригинален, свеж и страхотен, за да събереш най-много лайкове.

5. Грабни награда!

 

1. Общи условия:

1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от ОИ „Старинен Пловдив” наричано за краткост „Организатор“.

1.2. Играта се организира и провежда на страницата “Празници на Стария” град във фейсбук: https://www.facebook.com/praznicinastariagrad/ за период от 01.08.2018 г. в 23:59 часа и завършва на 15.09.2018 г. в 23:59 часа.

1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

1.4. Участието в Играта се осъществява чрез публикуване на автопортретна снимка (селфи) направена чрез цифров апарат или мобилен телефон на фейсбук страницата на Празници на Стария град https://www.facebook.com/praznicinastariagrad/, съгласно общите условия, от регистриран фейсбук профил.

1.5. Публикувани автопортретни снимки, които не отговарят на общите условията ще бъдат считани за невалидни без допълнително уведомление и няма да участват в тегленето на наградите.

1.6. Участници, които публикуват снимка и/или коментар, съдържащ обидни и/или подигравателни думи, изображения, символи или послания, ще бъдат дисквалифицирани от участие в Играта без допълнително уведомление.

1.7. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.

 

2. Механизъм на Играта:

2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни следните условия:

2.1.1. Да си направи автопортретна снимка (селфи) на фона на историческа забележителност в Стария град.

2.1.2. Да сподели снимката с хаштаг #oldplovdivnewface#

2.1.3.  Да хареса страницата на Празници на Стария град.

2.1.4. Да oтбележи на снимката или тагнe в описанието официалната ни фейсбук страница https://www.facebook.com/praznicinastariagrad/

2.2. В тегленето на наградите участват само тези снимки, които отговарят на описаните условия в т.2.1.

2.3. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чиято публикация отговоря на т.2.1. от настоящите общи условия.

3. Определяне на победителите:

3.1. За печеливши ще бъдат определени на случаен принцип общо 20 от участниците, изпълнили условията за участие, описани в т. 2.1.

3.2. Всеки понеделник след старта на играта, печелившите участници ще бъдат оповестени публично фейсбук страницата на Организатора.

4. Награди:

4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право в срок до 30 календарни дни да получи от Организатора съответната награда на адрес: гр. Пловдив, ул. Константин Стоилов №. 50

4.2. Всеки понеделник до края на периода на „Играта” на фейсбук страницата на Празници на Стария град  ще се обявяват трима победители, чиито снимки са събрали най-много лайкове.

5. Получаване на награди:

5.1. Печелившите участници могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на Празници на Стария град, предоставяйки своите три имена и мобилен телефон.

5.1.1. В случай, че участник ненавършил 18 години спечели описаната в т. 4.2. награда, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.

5.2. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

5.3. Участник, непотърсил своята награда срок от 10 (десет) работни дни от оповестяването му като печеливш, губи правото да я получи.

5.4. В случай на непотърсена награда от печеливш участник в срок от 10 (десет) работни дни, организаторът запазва правото си да предостави наградата на друг, впоследствие изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

5.5. Наградата не може да бъде заменяна с други предмети или услуги, различни от посочените в т.4 или срещу паричната им равностойност.

 

6. Права и задължения на Организатора:

6.1. Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници.

6.2. Организаторът има право да дисквалифицира без допълнително уведомление всеки участник, който е публикувал автопортретна снимка и/или коментар, съдържащ обидни и/или подигравателни думи, изображения, символи или послания;

6.3. Организаторът има право да счете за невалидни коментари със съдържание, което няма връзка с провежданата Игра, както и коментари които не отговарят на общите условия.

6.4. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно.

6.5 Организаторът има право  да използва, копира и публикува снимките за собствени цели.

 

7. Публичност и лични данни.

7.1. С участието в настоящата Игра участниците изрично се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена и снимки да бъдат публикувани на стената на страница на фейсбук страницата на Празници на Стария град https://www.facebook.com/praznicinastariagrad/. Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни се цел уточняване на доставката и получаването на наградата.

7.2. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на Европейският регламент за защита на личните данни. Събраните данни - име, адрес и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел доставка на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

7.3. Всеки един от участниците в „Играта“ предоставя правата върху снимките на Организатора, декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, Организаторът да използва, копира и публикува снимките за собствени цели.  

8. Отговорност.

8.1. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради некоректно посочени данни от участниците, обявени за печеливши.

8.2. Всеки от участниците, носи персонална отговорност за съдържанието на своите публикации и за информацията, която изпраща до Организатора.

9. Допълнителни разпоредби:

9.1. Организаторът има право да променя и допълва настоящите "Официални условия и правила" по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Празници на Стария град във фейсбук.

9.2.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

9.3.В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира без допълнително уведомление.                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини