ПЕТАТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА БОРИС КОВАЧЕВ

 

Откриване на 03.12.2018 г. от 17:00 часа в Балабанова къща,

Стария град, ул. „Константин Стоилов“ 57

 

   ПЕТАТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА БОРИС КОВАЧЕВ ПРЕДСТАВЯ НОВИ АКВАРЕЛНИ КАРТИНИ И ОЛОВНИ РИСУНКИ
 НА АВТОРА. ПРОВОКИРАНИ ОТ ЛИЧНИ ЕМОЦИОНАЛНИ БОРБИ, КАКТО И ОТ ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА НИ
 ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ТЕЗИ ТВОРБИ ПРЕДЛАГАТ ЕДИН ПО-НЕСТАНДАРТЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ОБЩОЧОВЕШКИ СТРЕМЕЖИ, МЕЧТИ И КОПНЕЖИ - КАКТО И СПОЛЕТЯВАЩАТА ГИ СЪДБА ПРИ СБЛЪСЪКА ИМ СЪС СВЕТА - ТОЗИ НАВЪН, НО И ОНЗИ В САМИТЕ НАС. СЪТВОРЕНА В ПЕРИОДА
АВГУСТ-НОЕМВРИ 2018Г ТАЗИ ВЪРВОЛИЦА ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ СЛУЖИ КАТО СВОЕОБРАЗНА КАЛЕЙДОСКОПНА ПРИЗМА, КАКТО ЗА
МИРОГЛЕДНО, ТАКА И ЗА ВГЛЪБЕНО И ВЪТРЕШНО СЪЗЕРЦАВАНЕ ОТ СТРАНА НА ТВОРЕЦА, УЧЕНИКА И ЛЮБИТЕЛЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА БОРИС.

 

     БОРИС КОВАЧЕВ Е ХУДОЖНИК ФОТОГРАФ И ГРАФИК, РОДЕН ПРЕЗ 1980Г. В ГР.ПЛОВДИВ. СПЕЦИАЛИЗАНТ ПЕДАГОГИКА НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА В ДЕСП КЪМ АМТИИ-ПЛОВДИВ. В ПЕРИОДА 2009-10Г СЕ ОБУЧАВА КЪМ КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“
НА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ, В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВАТА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И WEB-ДИЗАЙН. КЪМ
НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ (МАЙ 2018Г) Е АВТОР НА ЧЕТИРИ САМОСТОЯТЕЛНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИЗЛОЖБИ И УЧАСТНИК В РЕДИЦА
СЪВМЕСТНИ ТАКИВА. БОРИС КОВАЧЕВ СПЕЦИАЛИЗИРА „ФОТГРАФИЯ“ (2013-14Г ПРИ ДИМИТЪР ПЛАТНАРОВ И МЕТОДИЙ ПЛАЧКОВ),
„ГРАФИКА“ (2015-16Г ПРИ ДОЦ. ВЛАДИМИР ГЕНАДИЕВ), „РИСУВАНЕ“ (2017-18Г ПРИ ПРОФ.Д-Р МЪГЪРДИЧ КАСАПЯН) И „ПЕДАГОГИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА“ (2018-) КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ. БИВШ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ (2014-17Г), УЧАСТНИК В СЕЛЕКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ГРАФИКА „ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ“ ПАЗАРДЖИК 2017 И МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ ПО МИНИАТЮРА РУСЕ 2015 - СЪБИТИЯ ПОД ЕГИДАТА НА СБХ.

http://borise.wixsite.com/arts?fbclid=IwAR2CSeqmq9M4AjIIxpBhqEKzG4klSrWuvXa7uV7ENaNr3Px3eWeyqRx4h_k                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини