„Цветна рисунка без начало и край“

„Цветна рисунка без начало и край“

 за Международния ден на биологичното разнообразие

в Старинен Пловдив

Двадесет и втори май е Международният ден на биологичното разнообразие. Той се отбелязва по целия свят с различни акции и послания, насочени към живот в хармония с природата и опазването на околната среда.

В старинна аптека „Хипократ” в Стария град вече е традиция в този ден да се организират различни акции или работилнички с участието на деца. Днес се проведе занимание с деца от ДГ „Майчина грижа”, ул. „Съборна” със заместник-директор Светлана Джаникян. То включваше запознаване на децата с огромното разнообразие на растителния свят на планетата чрез кратка презентация и описание на частите на растенията. След това на двора децата рисуваха обща рисунка без начало и край с различни растения по модел или гледайки живия пример в градината на старинната аптека. Някои от тях търсиха елфи и деви на растенията. Всички участници пяха и се забавляваха.

Целта на това занимание беше децата да разберат, че растенията са живи организми, за които човек трябва да полага грижи, да ги отглежда и пази.                Share on facebook
Календар на събитията  

Календар и събития

 

< Новини