Нормативни документи

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/21/47add2264093b843ac33af4613c2cd76.pdf

Заявление за ползване на обект за физически лица можете да разпечатате от тук.

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/20/e321898c4e74cccea02e3ca23eab4030.pdf

Заявление за ползване на обект за юридически лица можете да разпечатате от тук.

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/28/d3c181ddd3ee7025104c2d876cb52478.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 8 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 23. 01. 2018 г

О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/19/6cbafdb6684634e9da81b681e6e7cfdd.pdf

Решение 205 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 21. 06. 2017 г

О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с Решение No 80, взето с Протокол No 6 от 04. 03. 2003 г., последно изменена и допълнена с Решение No 136, взето с Протокол No 7 от 27. 04. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив.

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/7/ef70433e1944ed63e55b6fc13fdae498.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 4 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 19. 01. 2017 г.

О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2003 г., последно изменена и допълнена с решение № 504, взето с Протокол № 21 от 08. 12. 2016 г. на Общински съвет – Пловдив

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/9/1d8ae73a3eb3b8d96f2ea8d99eade609.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 84 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 17. 03. 2015 г.

О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/29/9f9c20d5bcbd00b920a32c3cc2a3930c.pdf

От тук може да разпечатате заявление за реклама

Календар на събитията  

Календар и събития