Нормативни документи

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/3/df6673058a85df75e52827afcaa40cce.pdf

Заявление за ползване на обект за физически лица можете да разпечатате от тук.

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/4/74cf08d5ba4b4feb77813549d553c565.pdf

Заявление за ползване на обект за юридически лица можете да разпечатате от тук.

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/9/1d8ae73a3eb3b8d96f2ea8d99eade609.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 84 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 17. 03. 2015 г.

О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив

http://oldplovdiv.com/storage/10/0/7/ef70433e1944ed63e55b6fc13fdae498.pdf

Р Е Ш Е Н И Е № 4 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 19. 01. 2017 г.

О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2003 г., последно изменена и допълнена с решение № 504, взето с Протокол № 21 от 08. 12. 2016 г. на Общински съвет – Пловдив

Календар на събитията  

Календар и събития