Забележителности

  • 3D разходка /
  • Балабанова къща


Балабановата къща е представителна за развитието на Пловдивската симетрична къща  и e един от най-богатите образци, при които пространствената композиция се характеризира с равнозначното участие на две взаимно перпендикулярни оси, тази на приземието и тази на етажа. Характеризира се и с изключително богата разработка на архитектурните детайли, на пластичната и плоскостната декорация. Това решение  на къщата надраства функциите на жилище и се доближава по обем и функции до обществена сграда.

Построена е в началото на XIX в. и е имала трима собственици. Последният от тях е бил  търговецът Лука Балабанов, чието име носи и до днес. Размерите й са внушителни – застроена е на площ от 546 кв.м.

Къщата има незавидната съдба да бъде съборена до основи през 30-те години и възстановена през 70-те години на ХХ в. по фотографии, скици  под ръководството на известни пловдивски архитекти.

Днес в къщата на първия етаж е представена постоянна експозиция на съвременно българско изкуство. Вторият етаж, служил за посрещане на гости, обзаведен и сега в градски възрожденски бит, е една от най-популярните камерни сцени в града за културни събития - камерни концерти, театрални постановки, изложби, както и за делови срещи. От тук тръгва Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща”, който вече в продължение на няколко години оживява пространството на къщата с пролетното си и есненно издание.

Двете зали в приземния етаж са предназначени за временни художествени изложби. 

Календар на събитията  

Календар и събития

 

 


 

Адрес:  гр.Пловдив ул."Константин Стоилов" № 57     виж на карта
тел. + 359 (0) 32 627 082

Работно време за периода Ноември - Март:    Понеделник - Неделя    9.00 - 17.30 часа

Работно време за периода Април - ОктомвриПонеделник - Неделя   9.00 - 18.00 часа

 
 
MAP  

< Забележителности